فرم ثبت سفارش
 1. لطفا برای ثبت سفارش، اطلاعات خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال بفرمایید
 2. موضوع درخواست*
  لطفا موضوع درخواست خود را وارد نمایید.
 3. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 4. نوع متریال
  لطفا نوع متریال خود را وارد نمایید
 5. ضخامت
  لطفا ضخامت موردنیاز را وارد نمایید
 6. تیراژ
  لطفا تیراژ موردنیاز خود را وارد نمایید
 7. ایمیل
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
 8. شماره تماس ثابت
  لطفا شماره ثابت خود را وارد نمایید
 9. شماره همراه*
  لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
 10. توضیحات
  لطفا توضیحات خود را در این قسمت وارد نمایید
 11. لطفاً فایل با فرمت dxf,cdr,dwg با مقیاس 1:1 ارسال فرمایید.
  لطفا فایل با فرمت مورد قبول را ضمیمه کنید.
 12. ارسال
    
تماس تلفنی