برش فلزات (3)

خم کاری

عملیات خم کاری دقیق ورقهای فلزی به وسیله دستگاه خمCNC چهار محور انجام می گردد.

چاپ حرارتی

چاپ حرارتی

عملیات چاپ رنگی 
به وسیله تکنولوژی Sublimation

جوشکاری و ورق کاری

پنج شنبه, 22 آذر 1397 ساعت 09:38 نوشته شده توسط

جوشکاری و ورق کاری

عملیات جوشکاری آرگون،
جوش CO2 و
نقطه جوش
تماس تلفنی